🤡 دعوت به تجزیه طلبی و شورش قومی در آستانه تعطیلات نوروزی

52


🤡 دعوت به تجزیه طلبی و شورش قومی در آستانه تعطیلات نوروزی


⭕️ نویسنده دویست دلاری روزنامه‌هایی مانند نوید آذربایجان که روزگاری پیرامون تقسیم خزر به نفع باکو مقاله می‌نوشت و به‌عنوان جایزه، مدرک دوختوری از فاحشه خانه‌های نخجوان به او داده‌اند، در باب تقسیم و تجزیه کشور اظهار لحیه کرده است.
این قبیله نادان ۲٠ سال است بر طبل تحریف اصل ۱۵ می‌کوبند و هنوز به جایی نرسیده‌اند و موفق به گرفتن حتی دو واحد هم نشده‌اند.
حالا با این سابقه موفق اقناع مدنی، به سراغ تحریف حق تعیین سرنوشت رفته‌اند و ظاهرا فکر می‌کنند حساب کتاب حقوق بین‌الملل مانند روسپی خانه‌های نخجوان و باکو است که هرکسی سرش را پائین بیاندازد و وارد شود.

👈در تبریز به این نوع از جانوران می‌گویند: ” باکی قورومساغی “

🆔 @IR_Azariha