کمپین پروژه “خواننده ملی” – حمایت از آرتساخ (عکس) – اخبار ارمنستان

82


شرکت تلویزیونی شانت در قالب پروژه «خواننده ملی» کمپینی در حمایت از آرتساخ انجام داد. اعضای هیئت داوران این پروژه تی شرت هایی به تن کردند که روی آن نوشته شده بود “قوی بمان آرتساخ”. مجریان نیز با پوششی مشابه این پروژه را میزبانی کردند. شرکت کنندگان این پروژه نیز با پوشیدن تی شرت به اجرای برنامه پرداختند و بعداً عکس هایی را منتشر کردند.

Source link