#ایرانیان_ارمنستان

39


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ نیکول پاشینیان ” ارمنستان پیمان صلحی با آذربایجان امضا می‌شود پیمان صلحی بین ارمنستان و آذربایجان امضا خواهد شد”

✅ این پیمان بر اساس بیانیه‌های رسمی تصویب‌شده در بالاترین سطح خواهد بود تنش جدیدی در کار نخواهد بود جامعه بین‌المللی باید قویا از این روایت حمایت کند

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia