پارلمان سوئد به عضویت در ناتو رای مثبت داد

43


اعضای ریکسداگ (پارلمان) سوئد در 22 مارس به نفع پیوستن این کشور به ناتو رای دادند. به گزارش «ارمنپرس»، اینترفاکس به نقل از تلویزیون سوئد گزارش داد. به گفته منبع، ۲۶۹ نماینده رای موافق، ۳۷ نماینده مخالف، ۴۳ نماینده رای ندادند. بدین ترتیب، دولت این کشور برای پیوستن سوئد به ناتو «چراغ سبز» از سوی ریکسداگ دریافت کرد.

Source link