#ایرانیان_ارمنستان

50


#ایرانیان_ارمنستان


✳️آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ” ایروان و آنکارا توافق کردند تا قبل از شروع فصل گردشگری ۲۰۲۳ مرز را برای اتباع کشورهای ثالث باز کنند
🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia