نزاع بین حامیان ماموریت پوتین برای تحویل وطن و شورشیان علیه این طرح

88


نوع ارمنی کج وجود دارد. نوعی که با نارنجک می کشد و دشمن را پشت سر خود می برد. این ویژگی کشورهای متخاصم است. اما نقطه نظر وجود ژن خاص هایو واقع بینانه نیست.

یک ملت در کره جنوبی و شمالی زندگی می کنند، می توان گفت یک “ژن”، اما آنها در سیاره های تمدنی مختلف زندگی می کنند و رشد می کنند. در کره جنوبی، مردم جهان را از چشم قرن بیست و یکم، جهان نوآور و حاکمیت، و در کره شمالی – به چشم دیکتاتوری و جهان عقب مانده نگاه می کنند.

در کتاب «چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیر هستند؟» تارون آچم اوغلو، قسمتی وجود دارد که در آن دو برادر کره ای پس از وقفه ای طولانی با هم آشنا می شوند، یکی از آنها در کره شمالی و دیگری در کره جنوبی زندگی می کرد. نویسنده بر تفاوت اساسی بین آنها تأکید می کند، از لباس گرفته تا دیدگاه.

جامعه برده دار نمی تواند کشوری در حال توسعه داشته باشد. کسی که خود را ارباب می‌بیند نمی‌تواند شهروند مستقل یک کشور مستقل باشد.

پس از اشغال روسیه و ترکیه در سال 2020، من مبارزه درون ارمنی را از منظر کره شمالی و جنوبی در نظر می‌گیرم. دعوای رای دهندگانی که از پوتین در فرودگاه استقبال کردند و طبقه ای که آماده است پوتین را به دامان نویسنده بفرستد. بین حامیان تحویل دهنده وطن تحت فرمان پوتین و معترضان به آن طرح. بین الگوهای زندگی “کره جنوبی” با چشم انداز ارمنستان آزاد ساکن ارمنستان و “کره شمالی” به دنبال استادی برای خود.

ارمنی ها در هر دو گروه هستند: یک ملت، یک زبان، شهروندان RA. اما، مانند دو کره، در ارمنستان نیز افرادی هستند که به جهان به چشم قرن بیست و یکم، دنیای نوآورانه و حاکمیت نگاه می کنند، و همچنین افرادی هستند که به دنبال استادی هستند که با آنها زندگی می کنند. پراگماتیسم قدیمی که جهان را با ایده های دوران شوروی می بینند.

جهان در حال تغییر است و آینده بر اساس الگوی کره جنوبی است.

ارمنستان موظف است بلوک کشورهای کره جنوبی، ژاپن، تایوان، هند، گرجستان، اروپا، آمریکا و غیره را انتخاب کند که ایران نیز باید به آن بپیوندد، جایی که افرادی که مدل «کره جنوبی» را انتخاب می کنند، زندگی می کنند.

نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در سفر خود به ایروان گفت:
امروز، از ایالات متحده گرفته تا اوکراین، تایوان و ارمنستان، جهان با انتخاب بین دموکراسی و خودکامگی مواجه است و ما باید دوباره دموکراسی را انتخاب کنیم.

سامول آسلیکیان. عضو قطب ملی-دمکراتیک

Source link