در گفت‌و‌گو با کارشناس حوزه قفقاز مطرح شد:

45


در گفت‌و‌گو با کارشناس حوزه قفقاز مطرح شد:


کریدور زنگه‌زور؛ از راه‌یابی اسرائیل به منطقه تا قطع مسیر اروپا
حقیقت‌پور با تشریح این مسائل عنوان کرد: در چنین حالتی کدام عقل سلیم چنین چیزی را تحمل می‌کند که هم یکی از کانالهای اتصال ما به اروپا قطع شود و چنین تفکر پانترکیسم هم اجرا شود.
http://fa.arannews.com/News/70214/

@Aran_Azerbaijan