پاشینیان: پیمان صلحی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان امضا می‌شود

156


پاشینیان: پیمان صلحی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان امضا می‌شود


نخست‌وزیر ارمنستان گفت پیمان صلح جدیدی میان این کشور و جمهوری آذربایجان امضا خواهد شد.
http://fa.arannews.com/News/70212/

@Aran_Azerbaijan