بازگشایی مرز ترکیه و ارمنستان پس از ۳۰ سال

45


بازگشایی مرز ترکیه و ارمنستان پس از ۳۰ سال


بر اساس توافق دولت‌های ترکیه و ارمنستان، مرز زمینی دو کشور برای رفت و آمد «اتباع و دیپلمات‌های کشورهای ثالث» بازگشایی خواهد شد.
http://fa.arannews.com/News/70217/

@Aran_Azerbaijan