🚨کانال روسی: جمهوری اسلامی ایران پیامی از یک کشور ثالث به رییس جمهور باکو ارسال کرده است که نیروهای مسلح ایران برای مقاومت در برابر تجاوز باکو به منطقه سیونیک ارمنستان آماده اند و سیونیک را خط قرمز خود می داند.

207

🚨کانال روسی: جمهوری اسلامی ایران پیامی از یک کشور ثالث به رییس جمهور باکو ارسال کرده است که نیروهای مسلح ایران برای مقاومت در برابر تجاوز باکو به منطقه سیونیک ارمنستان آماده اند و سیونیک را خط قرمز خود می داند.


سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY