سفارت فرانسه در ارمنستان از امضای تفاهم نامه همکاری بین منطقه Auvergne-Rhone-Alpes و Syunik استقبال می کند.

73


سفارت فرانسه در ارمنستان از امضای تفاهم نامه همکاری بین منطقه Auvergne-Rhone-Alpes و منطقه سیونیک در صومعه Tatev استقبال می کند. سفارت فرانسه در ارمنستان در صفحه توئیتر خود در این باره پیامی منتشر کرد.

در این پیام آمده است: سفارت فرانسه از امضای تفاهم نامه همکاری بین منطقه Auvergne-Rhone-Alpes و منطقه Syunik در صومعه Tatev با هدف توسعه اقتصادی، کشاورزی، آموزش حرفه ای، بهداشت و درمان و مناطق فرانسوی استقبال می کند.

Source link