قبل از سخنرانی گریه کردم چون می خواستم واردهی را در کنارم ببینم اما او آنجا نبود. سیروشو درباره حضور در یوروویژن و واکنش منفی ارمنی ها – اخبار ارمنستان

73

شرکت تلویزیون عمومی پروژه «ما در یوروویژن هستیم» را به مخاطبان ارائه کرد و مهمانان این دوره سیروشو خواننده، هرچ کشیشیان و نویسنده ترانه «کله‌کله» تر هووا بودند.
سیروشو می‌گوید که روزها در برنامه‌های مختلف و در کشورهای مختلف اجرا می‌کردند و سعی می‌کردند درباره ارمنستان صحبت کنند و آن را با دیدی مثبت نشان دهند. این خواننده همچنین از واکنش مخاطبان ارمنی گفت.

این خواننده گفت: وقتی کنفرانس مطبوعاتی به پایان رسید، کنجکاو شدم در مورد واکنش ارمنی ها و زمانی که نظرات را خواندم و متوجه شدم اروپایی ها نیز آنها را خواهند خواند، احساس درد کردم.

سیروشو در مورد این اجرا خاطرنشان می کند که هم قبل و هم اکنون عملکرد بسیار بهتر و قوی تری داشته است
«در این روز کارهایی انجام دادم که یک هنرمند نباید انجام دهد، به ویژه اینکه در طول روز به دلیل خستگی زیاد می خوابیدم، هیجان زده می شدم و گریه می کردم که این نیز مطلوب نبود. سیروشو گفت: هیجان زده بودم چون خیلی دوست داشتم در آن لحظه واردوحی را که کنارم نبود ببینم.

Source link