همه کسانی که دست اندرکاران انقلاب را مقصر از دست دادن 5000 پسر می دانند باید عمیق فکر کنند. هایک پطروسیان – اخبار ارمنستان

75

هایک پطروسیان بازیگر کمدین روی آنتن شبکه تاک تایم بود که در این مصاحبه از پروژه جدید، جنگ، انقلاب، خانواده و طلاق والدین گفت.

هایک پطروسیان در سال 2018 در انقلاب شرکت کرد و در این گفتگو تاکید کرد که با فکر وطن و دیدن بهترین ها برای میهن در انقلاب شرکت کرده است.

مشکل آینده نگری وجود داشت و اکنون در هیچ انقلابی شرکت نخواهم کرد زیرا رویکردهایم تغییر کرده است. با این حال، این تمایل وجود دارد که شرکت کنندگان در انقلاب را مقصر بدانند و هزاران نفر از آنها را برای این 5000 قربانی مقصر بدانند و می گویند که مرگ آنها ناشی از وجدان خود شرکت کنندگان است. من می خواهم مردم عمیقاً فکر کنند و درک کنند که این اینطور نیست.» هایک گفت.

جزئیات در ویدیو.

Source link