⭕️جبهه متحد علیه ایران

61


⭕️جبهه متحد علیه ایران


وزیر خارجه اسرائیل: من و آقای بایرام‌اف [وزیر خارجه جمهوری باکو] به این توافق رسیدیم که جبهه‌ای متحد علیه ایران ایجاد کنیم.

🆔 @Ir_Azariha