⭕️سکوت نماینده مدعی قفقازشناسی در برابر تهدیدات ریز و درشت باکو

58

⭕️سکوت نماینده مدعی قفقازشناسی در برابر تهدیدات ریز و درشت باکو


روح الله متفکرآزاد نماینده جوانی که از لیست اصولگرایان تبریز وارد مجلس شده است.وی پیش از ورود به مجلس، به فعالیت های سیاسی و اجتماعی مشغول بود و از جمله حوزه های مورد علاقه او و دوستانش، حوزه قفقاز است.
اما در ماههای اخیر حتی یک موضع گیری از این نماینده در ارتباط با مواضع ضدایرانی الهام علی اف ندیدیم.
جالب اینکه، این نماینده «صهیونیست ستیز» حتی در خصوص گشایش سفارت جمهوری باکو در اسرائیل هم سکوت پیشه کرده و بدتر از آن پیرامون تروریست نامیدن حکومت جمهوری اسلامی از سوی دولت باکو ساکت است.
ظاهرا قفقازشناسی این عده به تازگی فروکش کرده و حرفی برای گفتن ندارند.
چگونه میتوان نماینده تبریز بود، قفقازشناس بود، مدافع نظام بود، اما در این فقره سکوت کرد؟

🆔 @IR_Azariha