در رابطه با قتل یک سرباز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای قتل یک نظامی در جهت جنوب شرقی جمهوری ارمنستان، رسیدگی کیفری آغاز شده است.

67


گزارش هایی وجود دارد که در سال 2023 10 اسفندماه بین ساعت 21:50 الی 22، یک سرباز قراردادی و یک سرباز وظیفه در منطقه مواضع رزمی واقع در جهت جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که بر اثر آن سرباز وظیفه. ، هرچیا ساروخانیان با گلوله مجروح شد و جان خود را از دست داد.

با توجه به گزارش‌های دریافتی، دو پرونده کیفری جداگانه در اداره بازپرسی پادگان نهم کمیته تحقیقات RA جمهوری ارمنستان با ویژگی‌های قتل و اقدام به قتل آغاز شد که در یک دادرسی ترکیب شد.

در ادامه تحقیقات اولیه اطلاعاتی به دست آمد مبنی بر اینکه در مدت مذکور هم تیراندازی از سوی دشمن صورت گرفته و هم در همان زمان بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تیراندازی صورت گرفته است.

معاینه محل حادثه انجام شد، معاینات پزشکی قانونی و پزشکی قانونی جسد تعیین شد.

اقدامات لازم و فوری تحقیقاتی و سایر عملیاتی به منظور اطلاع از احتمال و شرایط جان باختن و مجروح شدن سربازان بر اثر تیراندازی دشمن و همچنین در تیراندازی بین کارکنان نیروهای مسلح در حال انجام است.

کمیته تحقیق و تفحص RA

Source link