ذاکر حسین اف میگوید: هیچکس نمی تواند با ما به زبان زور حرف بزند!

39


ذاکر حسین اف میگوید: هیچکس نمی تواند با ما به زبان زور حرف بزند!


فعلا تنها زبانی که شما می فهمید زبان زور است. الهام علی اف در ۲٠۱۹ مصاحبه ای کرد و ضمن اشاره به کمرنگ شدن اصول حقوق بین الملل در دنیای جدید گفت: زور به قوی ترین عنصر روابط بین الملل تبدیل شده است…
اکنون شما چند سال است که تا آستانه اشغال سیونیک می آیید، ولی بر اثر هشدار ایران دست از پا درازتر بر میگردید. پس بحث توانستن را مطرح نکنید که وضع فعلی همین است.

🆔 @IR_Azariha