مترو در حالت اضطراری به کار خود ادامه می دهد

60


بر اثر ریزش دیوار سنگر شرکت “ایروان آلرگاتس” OJSC که در قسمت ایستگاه مترو ایروان “ساسونتسی داویت” تا “زوراوار آندرانیک” به نام کارن دمیرچیان رخ داد، مترو در شرایط اضطراری به کار خود ادامه می دهد. شهرداری ایروان به اطلاع می رساند.

لوون هوانیسیان، معاون اول شهردار ایروان، سرپرست شهرداری ایروان در محل حاضر شد. سازه های مسئول در حال تلاش برای پاکسازی آوار از خطوط مترو و بازگرداندن فعالیت عادی مترو هستند.

Source link