پارلمان اسرائیل از مقامات خواست تا از جنبش استقلال “آذربایجان جنوبی” حمایت کنند.

168


پارلمان اسرائیل از مقامات این کشور می خواهد که از جنبش استقلال “آذربایجان جنوبی” حمایت کنند. به گزارش رادیو آزادی، این در مورد منطقه ای است که آذربایجانی ها در شمال ایران زندگی می کنند.

به گفته رسانه های اسرائیلی، برخی از نویسندگان آن نامه نمایندگان جناح های مذهبی افراطی هستند که به ندرت به سیاست بین المللی علاقه مند هستند.

این نامه همچنین توسط مخالفان فعال بلوک مذهبی، حزب اسرائیل خانه ما و رهبر سابق آن آویگدور لیبرمن، که به دلیل روابط نزدیک خود با دولت علوی شناخته می شود، امضا کردند.

Source link