تنش در قفقاز به دلیل تضادهای همیشگی بین ارمنستان و آذربایجان ادامه دارد. دبیرکل CSTO

106


امانگالی تاسماگامبتوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، گفت: تنش در منطقه قفقاز به دلیل درگیری‌های همیشگی بین ارمنستان و آذربایجان ادامه دارد.

به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، به نقل از تاس، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی این کشور در 28 آوریل در جریان مراسم بیستمین سالگرد تشکیل ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی، این موضوع را اعلام کرد.

«جهان در حال بازگشت به زمان رویارویی است، با چشم انداز تقویت بیشتر پتانسیل درگیری. تاسماگامبتوف گفت: روندهای منفی تأثیر مستقیمی بر وضعیت کل محیط منطقه مسئولیت CSTO دارد.

Source link