حساب های خانه مد والنتین یوداشکین به دلیل عدم پرداخت مالیات مسدود شد – اخبار ارمنستان

65

به گزارش وب سایت روسی star.hit، اکانت های خانه مد والنتین یوداشکین در روسیه ممنوع شد که 13 روز پس از مرگ کوتور معروف انجام شد.

والنتین یوداشکین در 2 می پس از مبارزه طولانی با سرطان درگذشت. و امروز مشخص شد که خانه مد طراح مشکلات جدی با مالیات دارد.

Source link