عکس های سیروشو از کنسرت آرژانتین – اخبار ارمنستان

87


سیروشو خواننده چند روز پیش به مناسبت استقلال پاراگوئه در آرژانتین در حضور 20 هزار تماشاگر به اجرای برنامه پرداخت. این خواننده همچنین مجموعه ای از عکس ها را منتشر کرد که با آن نوشت: چند قطعه ارمنی به آرژانتین آوردم.

Source link