من حتی نمی خواهم در این مرحله با خودم صحبت کنم. لیلیت باسیان – اخبار ارمنستان

75


لیلیت بسیان، متخصص تغذیه، جلسه پرسش و پاسخی را با فالوورهای صفحه اینستاگرام خود ترتیب داد و در آن احساسات و افکار خود را به اشتراک گذاشت.

یکی از پیروان تعجب کرد که نزدیکان او چه کسانی هستند که می تواند با آنها شریک شود.

“مردم کم هستند، اما به قلب من نزدیک هستند. فقط این است که من حتی نمی خواهم در این مرحله با خودم صحبت کنم.” لیلیت پاسخ داد.

لیلیت در صحبت کردن در مورد اهداف خاطرنشان کرد که در این مرحله، او به زمان و مهمتر از همه، دادن همه چیز به پسرش فکر می کند.





Source link