وزیر خارجه NKR: اتحادیه اروپا به نادیده گرفتن حقوق و منافع مشروع مردم ارتشاخ ادامه می دهد

23


استپناکرت — وزارت امور خارجه آرتساخ (قره باغ) در واکنش به اظهارات رئیس شورای اروپا بیانیه ای صادر کرد.Source link