سایت “آخار” باکو، سخنان اخیر عباس بدخشان ظهوری، سفیر ایران در ایروان را به عنوان ابراز تمایل ایران به اجرا شدن طرح به اصطلاح ” دالان زنگزور” به شرط حضور ایران در این طرح (ضدایرانی) قلمداد کرد!

14

سایت “آخار” باکو، سخنان اخیر عباس بدخشان ظهوری، سفیر ایران در ایروان را به عنوان ابراز تمایل ایران به اجرا شدن طرح به اصطلاح ” دالان زنگزور” به شرط حضور ایران در این طرح (ضدایرانی) قلمداد کرد!


آخار با نقل جملاتی از بدخشان نوشت: دالان زنگزور باید با مشارکت آنها ( ایرانی ها) اجرا شود!!
گفتنی است سفیر ایران در ارمنستان گفته است مسایل منطقه باید با حضور خود کشورهای منطقه حل شود و ایران مواضع روشن و منافع قانونی دارد!
مصادره به مطلوب رسانه های باکو از این سخنان سفیر ایران در ایروان ناشی از بن بست ” طرح دالان زنگزور” باکوست و مستشاران باکو توصیه کرده اند که باید با کاربرد حیله ها و سیاست های مزورانه و فریبنده برای اجرایی شدن این طرح ضدایرانی، باید ظرفیت های خود ایران به خدمت گرفته شوند. به گونه ای که در داخل ایران نیز برخی از کارشناسان و مقامات، این طرح ژئوپلتیک برای محدودسازی ایران را صرفا گشایش مسیرهای مواصلاتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان و بی ضرر برای ایران تلقی می کنند که به گفته آنها ایران نیز می تواند این طرح ضدایرانی را از “تهدید” به “فرصت” تبدیل کند! و با این ساده سازی و ساده اندیشی ، از آن سود مادی و حمل و نقلی نیز ببرد!!!
https://sonxeber.az/293442/zengezur-dehlizi-onlarin-istiraki-ile-hell-olunmalidir-iran