“من نمی دانستم که کسی را می پرستم.” عکس های مش اسرائیلیان در کنار دخترش – اخبار ارمنستان

203


مش اسرائیلیان خواننده در صفحه اینستاگرام خود عکس هایی به همراه فرزند اول و همسرش منتشر کرد و در توضیح این عکس نوشت: «تمام عمرم نمی‌توانستم تصور کنم که کسی باشد که او را می‌پرستم، که مامان بودن خیلی دوست‌داشتنی است. اکنون قدرت کلمات “شما پدر و مادر می شوید و خواهید فهمید” را درک می کنم. این خواننده نوشت: خدا را شکر می کنم که آنا را به من داد.

Source link