#ایرانیان_ارمنستان

26


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ نخست وزیر #ارمنستان در سخنرانی خود در چهارمین اجلاس سران شورای اروپا در ریکیاویک به مسدود شدن کریدور لاچین اشاره کرد و خاطرنشان کرد که اعزام یک هیأت حقیقت یاب بین المللی به قره باغ کوهستانی و کریدور لاچین ضروری است

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia