امروز لیر ترکیه در یک قیمت‌گذاری جدید به بالای ۲۰ لیر به ازای هر دلار رسید. هر چند بانک مرکزی ترکیه تلاش کرد تا آن را زیر این عدد نگه دارد و اجازه ندهد وارد کانال جدیدی شود چرا که به لحاظ روانی وارد کانال ۲۰ شدن می‌تواند آن را به سادگی تا عدد ۲۵ به ازای هر دلار هم برساند. تمام تلاش بانک مرکزی ترکیه برای نگه داشتن لیر زیر عدد ۲۰ به ازای دلار بیشتر جنبه انتخاباتی دارد. در حالی که با توجه به نرخ تورم این کشور قیمت واقعی لیر چیزی حدود ۲۶ تا ۳۰ لیر به ازای هر دلار است و انتظار می‌رود با پایان مرحله دوم این اتفاق در اقتصاد ترکیه روی دهد. شاید اگر قلیچدار اغلو رای بیاورد این جهش کمتر باشد و زیر ۲۵ لیر بماند اما بدون شک با رای آوردن اردوغان و عبور خرش از پل، دلار پاشی برای نگه داشتن ارزش لیر پایان بگیرد و او بخواهد که اقتصاد را به همان شکلی که جریان دارد مدیریت کند. این موضوع که وضعیت اقتصادی بعد از انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری ترکیه چه می‌شود یکی از سوالات مهمی ایست که این روزها جامعه سیاسی و اقتصادی این کشور با آن سرگرم است با این حال لیر ترکیه چاره‌ای جز یک سقوط دردناک دیگر ندارد.

14


امروز لیر ترکیه در یک قیمت‌گذاری جدید به بالای ۲۰ لیر به ازای هر دلار رسید. هر چند بانک مرکزی ترکیه تلاش کرد تا آن را زیر این عدد نگه دارد و اجازه ندهد وارد کانال جدیدی شود چرا که به لحاظ روانی وارد کانال ۲۰ شدن می‌تواند آن را به سادگی تا عدد ۲۵ به ازای هر دلار هم برساند. تمام تلاش بانک مرکزی ترکیه برای نگه داشتن لیر زیر عدد ۲۰ به ازای دلار بیشتر جنبه انتخاباتی دارد. در حالی که با توجه به نرخ تورم این کشور قیمت واقعی لیر چیزی حدود ۲۶ تا ۳۰ لیر به ازای هر دلار است و انتظار می‌رود با پایان مرحله دوم این اتفاق در اقتصاد ترکیه روی دهد. شاید اگر قلیچدار اغلو رای بیاورد این جهش کمتر باشد و زیر ۲۵ لیر بماند اما بدون شک با رای آوردن اردوغان و عبور خرش از پل، دلار پاشی برای نگه داشتن ارزش لیر پایان بگیرد و او بخواهد که اقتصاد را به همان شکلی که جریان دارد مدیریت کند. این موضوع که وضعیت اقتصادی بعد از انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری ترکیه چه می‌شود یکی از سوالات مهمی ایست که این روزها جامعه سیاسی و اقتصادی این کشور با آن سرگرم است با این حال لیر ترکیه چاره‌ای جز یک سقوط دردناک دیگر ندارد.


@syriankhabar