آشوت سمباتیان به عنوان سفیر ارمنستان در مجارستان منصوب شد

19

آشوت سمباتیان به عنوان سفیر ارمنستان در مجارستان منصوب شد

با حکم رئیس جمهور وهاگن خاچاتوریان، آشوت سمباتیان به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در مجارستان (محل اقامت: تفلیس) منصوب شد. در این مورد از سایت ریاست جمهوری مطلع می شویم.

بر اساس پیشنهاد نخست وزیر بر اساس بند 2 اصل 132 قانون اساسی و همچنین بند 3 ماده 13 و ماده 14 قانون خدمات دیپلماتیک. در این فرمان آمده است: «آشوت سمباتیان، سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در گرجستان، به طور مشترک به عنوان سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در مجارستان (محل: تفلیس) منصوب می‌شود.

Source link