#ایرانیان_ارمنستان

9


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ لاوروف” ارمنستان و جمهوری آذربایجان به توافق نهایی نزدیک می‌شوند”

✅ وزیر خارجه روسیه” ایروان و باکو به توافق برای پایان دادن به محاصره خطوط حمل و نقل نزدیک هستند اما برای امضای توافق صلح به کار بیشتری نیاز است”

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia