⭕️ یکی از رهبران ترکیه مدعی شد: اوغان فردا حمایتش از اردوغان را اعلام می‌کند

10


⭕️ یکی از رهبران ترکیه مدعی شد: اوغان فردا حمایتش از اردوغان را اعلام می‌کند


یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه فاش کرد، سینان اوغان، نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور در دور دوم انتخابات از اردوغان حمایت خواهد کرد.

🏷#انتخابات_ترکیه #ترکیه_و_قفقاز #ترکیه

🔗ادامه مطلب:
syaaq.com/19008

@turkeycaucasus