فاریض رضایف معاون وزیر امور خارجه آذربایجان به رژیم صهیونسیتی سفر کرد

28


فاریض رضایف معاون وزیر امور خارجه آذربایجان به رژیم صهیونسیتی سفر کرد


وی در همایش «چشم انداز و استراتژی در عصر عدم قطعیت» در بخشی از این بازدید سخنرانی کرد.

علاوه بر این، معاون وزیر فردا در مراسمی به مناسبت روابط اسرائیل و آذربایجان در دانشگاه تل آویو شرکت خواهد کرد.

مرکز مطالعات آذربایجان