⛔️ اعدام خائن بی‌وطن فریدون ابراهیمی از قاتلین فرقه دموکرات که پدر و برادرش نیز عضو حزب توده بودند شش ماه طول کشید

37


⛔️ اعدام خائن بی‌وطن فریدون ابراهیمی از قاتلین فرقه دموکرات که پدر و برادرش نیز عضو حزب توده بودند شش ماه طول کشید


⭕️ ابراهیمی در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ دستگیر و در یکم خرداد ۱۳۲۶ پس از یک محاکمه عادلانه اعدام شد. وی دستور کشتار صدها تن از مردم تبریز را بدون کوچک‌ترین صلاحیتی صادر کرده بود.
وی از معدود سران متجاسرین بود که به‌دلیل داشتن شاکی خصوصی اعدام شد.

⭕️ کسانی که مدعی‌اند دادگاه نظامی بدون محاکمه و سریعا افراد را اعدام می‌کرد، نمی‌توانند به این پرسش پاسخ دهند که چرا تشریفات دادگستری برای یک جانی بی‌وطن ۶ ماه زمان برد.

🆔️ @Ir_Azariha