🔺️هشدار یک کارشناس؛ هیرمند را خشک کردند، مراقب ارس باشید

18

🔺️هشدار یک کارشناس؛ هیرمند را خشک کردند، مراقب ارس باشید


🔸️فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر آب و توسعه پایدار به آخرین خبر گفت:

🔹️ حق‌آبه‌های ارس هم در خطر است.

🔹️ زمانی که ترکیه در حال ساخت سد‌های گاپ بود همه دنیا اعتراض کردند جز ایران.

❌️سد‌های ترکیه فاجعه‌بارترین سدهای جهان هستند.

🔹ترکیه روی سرشاخه‌های آبی نزدیک به ایران برنامه دارد.

🔹در مورد ارس داریم کوتاهی می‌کنیم و باید تا سدشان افتتاح نشده خدمتشان برسیم.

🔹باید سدهای آتاتورک را با دیپلماسی رسوا کنیم.

🔹وزارت نیرو باید به دستگاه دیپلماسی فشار آورد که دنبال حق‌آبه‌های ایران برود.

🆔️ @Ir_Azariha