رئیس جمهور بر تمایل خود برای حمایت از اجرای پروژه های مشترک در زمینه های آموزشی و علمی بین قطر و ارمنستان تاکید کرد.

16

رئیس جمهور بر تمایل خود برای حمایت از اجرای پروژه های مشترک در زمینه های آموزشی و علمی بین قطر و ارمنستان تاکید کرد.

وهاگن خاچاتوریان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سفر کاری خود به قطر با بوسینا بنت علی الجابر النعیمی وزیر آموزش، آموزش عالی و آموزش کشور قطر دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، وزیر اصلاحات انجام شده و در حال انجام در قطر در سال های اخیر در زمینه آموزش و جهت گیری های اصلی این کشور را به رئیس جمهور خاچاتوریان ارائه کرد. بویژه، وزیر بوسینا بنت علی الجابر النعیمی خاطرنشان کرد که آموزش به عنوان یکی از حوزه های اولویت دار در استراتژی توسعه قطر تا سال 2030 گنجانده شده است.

در این گفتگو، طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط با امکان همکاری دو کشور در زمینه آموزشی و علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به بهترین شیوه ها در زمینه اصلاحات آموزش و پرورش و همچنین اجرای برنامه های مشترک تبادل دانشجو اشاره شد.

هر دو طرف بر اهمیت حمایت ویژه دولت از حوزه های آموزشی و علمی و نیز توسعه اقتصاد صنعتی مبتنی بر علم کاربردی تاکید کردند.

رئیس جمهور وهاگن خاچاتوریان بر تمایل خود برای حمایت از اجرای برنامه ها و ابتکارات مشترک بین قطر و ارمنستان در زمینه های آموزشی، علمی و حوزه های مرتبط تاکید کرد.

Source link