والدین سربازان کشته شده تحصن در مقابل دولت را متوقف کردند

19

جامعه

والدین سربازان کشته شده تحصن در مقابل دولت را متوقف کردند

پس از دستگیری گایان هاکوبیان، والدین سربازان کشته شده که از تحصن نامحدود در مقابل ساختمان دولت خبر داده بودند، جلوی آن را گرفتند.

والدین در این مورد به خبرنگاران اطلاع دادند. آنها همچنین خاطرنشان کردند که انتخاب شکل دیگری از مبارزه را بعداً اعلام خواهند کرد.

این را یادآوری کنیم امروز، پیش از این، واهان هوانیسیان، روبن ملیکیان، واهان گورگیان، وکلای گایان هاکوبیان اعلام کردند که مشارکت خود را در ادامه روند دادرسی کیفری متوقف می کنند.

Source link