با توجه به کمبود آب در آرتساخ، روزی 3 بار خاموشی فن انجام می شود. “Artsakhenergo”

21

سیاست

با توجه به کمبود آب در آرتساخ، روزی 3 بار خاموشی فن انجام می شود. “Artsakhenergo”

با توجه به کمبود بی‌سابقه آب، خروجی نیروگاه‌های آبی موجود امکان تامین برق طبق برنامه زمانی فعلی را نمی‌دهد، بنابراین برنامه زمان‌بندی جدید از ۶ اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی می‌شود. شرکت PB “ارتساخنرگو” در این باره به اطلاع می رساند که خاموشی فن ها در 3 گروه انجام می شود.

بر این اساس، گروه 1 شامل منطقه اسکران، 7، 15، 19، 17، 13، 28، 29، 30، 27، 26، 10، 25 خطوط هوایی شهری، گروه دوم شامل منطقه مارتونی، 6، 19، 12 است. ,14,16 خطوط هوایی شهری و در گروه 3 – منطقه مارتاکرت 1,4,5,11,18,3,2 خطوط هوایی شهری.
این شرکت با انتشار برنامه جدید تعطیلی فن ها افزود: “هر گروه 3 بار در روز و هر کدام به مدت 2 ساعت تعطیل می شود.”

طبق برنامه 26 اردیبهشت ماه، قطعی هواداران گروه 1: از ساعت 07:00 الی 09:00، 13:00 الی 15:00، 19:00 الی 21:00، 2- گروه اول: 09:00 الی 11 خواهد بود. :00، 15:00-17:00، 21:00-23:00، و گروه سوم: 11:00-13:00، 17:00-19:00، 23:00-01:00.

Source link