“من تمام عمرم نجنگیدم که بگذارم تو 2 دقیقه آن را نابود کنی.” سوپر ساکو – اخبار ارمنستان

26


روزها یکی از موضوعات مطرح شده در اینترنت، مصاحبه این خواننده رپ مقیم آمریکا روی آنتن تلویزیون عمومی بود.

این خواننده رپ عکس‌هایی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و این عکس را نوشت: “من تمام عمرم نجنگیدم و چیزی را که دارم خلق نکردم تا به تو اجازه دهم آن را در 2 دقیقه نابود کنی.”

Source link