انفجار در یک مرکز خدمات خودرو. یک مصدوم وجود دارد

14

انفجار در یک مرکز خدمات خودرو. یک مصدوم وجود دارد

ششم اردیبهشت ماه ساعت 18:48 به مرکز مدیریت بحران منطقه ای آراگات سوتن اعلام شد که انفجار سیلندر گاز در آپناگیوه، نقطه سرویس خودرو رخ داده است. یک مصدوم وجود دارد

یک واحد رزمی از گروه امداد و نجات آتش نشانی اداره منطقه ای امداد و نجات وزارت کشور عازم محل حادثه شد.

مشخص شد حین تعمیر موتور یک دستگاه خودروی «جیپ» در محل سرویس خودرو در بزرگراه شماره یک ایروان، انفجاری رخ داده که بر اثر آن کارمند «ای. م (متولد 1360) درجات مختلف بدنی را دریافت کرده است.

حدود 25 متر مربع از سقف پمپ بنزین، شیشه های نزدیکترین جایگاه (حدود 4 متر مربع) و قسمت جلویی خودرو “جیپ” آسیب دید.

قبل از رسیدن به محل فراخوان امدادگران، E. م در بیمارستان «ارمنستان» ایروان بستری شد.

امدادگران اقدام به خنک سازی سقف کردند.

Source link