سورن پاپیکیان دستورات و دستوراتی را به روسای واحدهای ذیربط داد

26

سورن پاپیکیان دستورات و دستوراتی را به روسای ادارات مربوطه داد

در تاریخ 6 اردیبهشت جلسه عادی هیئت علمی وابسته به وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در مجتمع اداری وزارت دفاع تشکیل شد.

در این جلسه جهت گیری های اصلی ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مشکلات موجود و راه های حل آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سورن پاپیکیان وزیر دفاع در افتتاحیه جلسه و خطاب به حضار خاطرنشان کرد: تمامی برنامه ها و وظایف اولویت دار وزارت دفاع باید به درستی، با کیفیت و در زمان تعیین شده اجرا شود.

به اقدامات انجام شده در راستای تجهیز سازه‌های مهندسی و استحکامات، فرآیند تشکیل و نیرو‌گیری یگان‌های ویژه جدید و همچنین آزمون‌های تایید صلاحیت نیروهای خدماتی که در روزهای آینده آغاز می‌شود، اشاره شد.

گزارش هایی تهیه شد، طبق دستورالعمل، جزئیاتی در خصوص کارهای در حال انجام و تکمیل شده ارائه شد.

در پایان این جلسه سورن پاپیکیان وزیر دفاع دستورات و دستوراتی را به روسای ادارات مربوطه ارائه کرد.

Source link