“چند لباس سبک”. Nazeni Hovhannisyan (عکس) – اخبار ارمنستان

238


نازنی هوانیسیان بازیگر و مجری با انتشار عکس هایی در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشتن افکارش در کنار آن نوشت: «چند لباس سبک. یک جفت کفش پاشنه بلند
(هر چیز مسطح به معنای راحت نیست) و هر کلمه مسطح حق بحث را ندارد)… و بس، شما در حال و هوای دیگری هستید و نه، اینجا سوئیس یا ایتالیا نیست. ارمنستان است.

P.S ارمنستان مثل یک آدم است باید دوستش داشته باشی و مراقبش باشی تا روزی با تقابل عشق برگردد. تقصیر ارمنستان نیست که اغلب اولین “ویران کننده” درون خود اوست. زمینی است با زیبایی عمیق، لایه لایه و زودگذر، زیبایی هنوز ناشناخته و کشف نشده، همیشه شگفت انگیز و همیشه فراخوان. چه کسی و چه چیزی و چگونه می خواهد بگوید.»

Source link