مجموعه عکس اول خرداد شرکت تلویزیون ارمنستان – اخبار ارمنستان

94


شبکه تلویزیونی ارمنستان به مناسبت روز جهانی حمایت از کودکان، مجموعه عکس طنز اول ژوئن را با گاگیک شمیان و کودکان اجرا کرد که در صفحه اینستاگرام این تلویزیون منتشر شد، با عنوان: “تصادف فوق العاده در ارمنستان تی وی. ما از رانندگان جوان می خواهیم در حین رانندگی هوشیاری خود را دوچندان کنند. گزارش تصویری گاگیک شمشیان از صحنه.”

امروز در «زم» هم بچه ها حضور دارند، خبرسازان خبرهای روز فراتر از کادر کار می کنند و به جز بچه ها، شخصیت های کارتونی معروفی هم در غرفه حضور داشتند که «21» را با یرواند هاکوبیان، مفسر ورزشی بازی کردند.

Source link