سوس جانیبکیان نمی‌دانست که من می‌توانم نقش مارگاریت را بازی کنم.» مانه مخویان در مورد نقش ها، ملاقات و از دست دادن هرچ کشیشیان – اخبار ارمنستان

98

مانه مخویان بازیگر و مجری این هفته مهمان برنامه تاک تایم است که طی این گفت و گو از آشنایی خود با هرچ کشیشیان، نقش مارگاریت و همکاری با سوس جانیبکیان صحبت کرد.

«در ابتدا که نقش مارگارت را در سریال «برای افتخار» به دست آوردم، متوجه شدم که سوس جانیبکیان ترس هایی دارد، زیرا فکر می کرد من نمی توانم مارگارت را بازی کنم و کوچک هستم. به یاد دارم زمانی که اولین سکانس مال من بود و سوسی با صدای بلند گفت: «نه، شاید، من به اطراف نگاه می کنم تا بفهمم درباره کی است و بعداً معلوم شد که من بودم.

جزئیات در ویدیو.

Source link