آتش سوزی در طبقه دوم “فودکورت SAS”. 4 یگان رزمی عازم محل حادثه شدند

77

جامعه

آتش سوزی در طبقه دوم “فودکورت SAS”. 4 یگان رزمی عازم محل حادثه شدند

در تاریخ 4 ژوئن، ساعت 12:45، به مرکز ملی مدیریت بحران هشدار داده شد که دود از طبقه دوم “SAS Food Court” در خیابان آرشاکونیاتس ایروان قابل مشاهده است.

این را سرویس نجات وزارت امور داخله گزارش داده است. با فراخوان «1 BIS» از پیچیدگی آتش سوزی، چهار واحد رزمی از بخش امداد و نجات اداره نجات شهر ایروان وزارت امور داخلی اوکراین به محل حادثه رفتند.

مشخص شد این آتش سوزی در دودکش «ساس فودکورت» واقع در خیابان ارشاکونیات 1/11 رخ داده است. در این پیام آمده است: آتش سوزی ساعت 13:14 مهار و ساعت 13:24 اطفا شد.

Source link