پیام وزارت دفاع آذربایجان یکی دیگر از اطلاعات نادرست است. وزارت دفاع

75

پیام وزارت دفاع آذربایجان یکی دیگر از اطلاعات نادرست است. وزارت دفاع

پیام وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مبنی بر اینکه گویا در 13 خرداد ساعت 18 و 25 دقیقه یگان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به سمت مواضع آذربایجان واقع در شرق منطقه مرزی تیراندازی کردند، اطلاعات نادرست دیگری است.

این را وزارت دفاع RA گزارش کرده است.

Source link