زورابیشویلی و بانک ملی، جام نیوز

30


زورابیشویلی و بانک ملی

شورای سیاسی حزب حاکم رویای گرجستان رئیس جمهور را متهم می کند سالومه زورابیشویلی “ممانعت از فعالیت های مشروع” بانک ملی. به گفته آنها، در چنین شرایطی، پارلمان گرجستان باید اصلاحاتی را در قانون بانک ملی گرجستان به تصویب برساند که هدف از آن تضمین عملکرد بی وقفه این بانک خواهد بود.

رئیس جمهور تمامی شرایط توافق شده را زیر پا گذاشته و هنوز نامزدی را به هیئت رئیسه بانک ملی به مجلس ارائه نکرده است. آخرین ارتباط با رئیس جمهور بر سر موضوع انتخاب اعضای شورا روز گذشته به ابتکار رهبری صورت گرفت اما سالومه زورابیشویلی گفت که تا پایان سال هیچ نامزدی را به مجلس معرفی نمی کند. چنین نگرش تند رئیس جمهور نسبت به یکی از مهم ترین نهادهای قانون اساسی مستقیماً با مسئولیت قانونی او در تضاد است.» در بیانیه رویای گرجستان آمده است.در این بیانیه همچنین اشاره شده است که تیم حاکم اجازه بروز بحران نهادی در هیچ نهاد دولتی را نخواهد داد و عملکرد مناسب هر نهاد قانون اساسی را تضمین خواهد کرد. آنها آن را مسئولیت رهبری در قبال دولت و رای دهندگان گرجی می نامند.

حزب حاکم در بیانیه ای بار دیگر تاکید کرد که به دلیل اقدامات رئیس جمهور، “مشکلاتی” در “ایفای وجدانی” وظایف وزارت خارجه وجود دارد.

حزب حاکم همچنین زورابیشویلی را به تاخیر در انتصاب رئیس و اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات متهم کرد.

Source link