ارمنستان یک کارگروه بین بخشی را در مورد ساخت یک واحد انرژی هسته ای جدید ایجاد کرده است

65

وزارت خارجه آمریکا از بیانیه این مقام مسئول دو هفته بعد، دولت ارمنستان در مورد ساخت یک واحد انرژی هسته ای جدید صحبت کرد یک کارگروه ایجاد کرد، که باید امکان استقرار راکتورهای کوچک مدولار را مطالعه کند.

این مقام آمریکایی گفت: در تعدادی از کشورها، از جمله ارمنستان، ما در حال ارزیابی امکان‌سنجی راکتورهای هسته‌ای مدولار کوچک در حال ساخت با فناوری آمریکایی هستیم که می‌تواند به استقلال انرژی از روسیه و چین کمک کند.

سرپرستی این گروه 13 نفره بر عهده هاکوب واردانیان، معاون اداری و زیربنایی وزارت ارضی است. معاونان محیط زیست، اقتصاد و امور داخلی، تعدادی دیگر از مقامات و متخصصان بخش نیز در این گروه فعالیت خواهند کرد. وردانیان، رئیس گروه، باید ظرف 2 ماه به دفتر نخست وزیر پاشینیان در مورد کارهای انجام شده اطلاع دهد.

خود نخست وزیر نیز تایید کرد که در حال مذاکره با طرف آمریکایی در مورد ساخت بلوک برق هستند، اما از روسیه نیز نام برد.

ما در حال مذاکره با برخی از شرکای بسیار فعال در مورد ساخت یک نیروگاه هسته ای جدید هستیم. نیکول پاشینیان هفته گذشته در مجلس گفت: آن مذاکرات با فدراسیون روسیه انجام می شود، این مذاکرات با ایالات متحده آمریکا انجام می شود، این مذاکرات با کشورهای ثالث نیز انجام می شود.

یعنی مشخص نیست کارگروه برای مذاکره با طرف آمریکایی تشکیل شده است یا خیر.

نیروگاه اتمی متسامور که در سال 1979 به بهره برداری رسید، می تواند تا سال 2036 کار کند. برای آنپس از آن باید متوقف شود.

در سال های اخیر، صحبت های مکرری در مورد امکان ساخت نیروگاه هسته ای جدید مطرح شده است.

به عنوان مثال، سال گذشته، مدیر شرکت دولتی روسیه “روساتوم” در ارمنستان بود و دقیقاً در این مورد با نخست وزیر صحبت کرد، اما جزئیاتی ارائه نشد.



Source link