☑️سخنگوی وزارت خارجه: آنکه باید مردم ‎جمهوری آذربایجان را از آن ترساند، ‎رژیم صهیونیستی است نه ایران تمدنی و اسلامی

53


☑️سخنگوی وزارت خارجه: آنکه باید مردم ‎جمهوری آذربایجان را از آن ترساند، ‎رژیم صهیونیستی است نه ایران تمدنی و اسلامی


سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به هشدار جمهوری آذربایجان به اتباع این کشور برای سفر به ایران:
🔹اين همان سیاستی است که رئیس‌جمهور رژیم جعلی، کودک‌کُش و اشغالگر صهیونیستی اخیرا در سفر به باکو در پیش گرفت.

🔹آنکه باید مردم ‌‎جمهوری آذربایجان را از آن ترساند، ‎رژیم صهیونیستی است نه ایران تمدنی و اسلامی. سیاست ما همچنان لغو روادید و آغوش باز به روی برادران و خواهران آذربایجانی است.

مرکز مطالعات آذربایجان