🇦🇿🇮🇱 دیدار هیئت اسرائیلی با حکمت حاجی اف

56


🇦🇿🇮🇱 دیدار هیئت اسرائیلی با حکمت حاجی اف


دستیار رئیس جمهور آذربایجان – حکمت حاجی اف رئیس اداره سیاست خارجی ریاست جمهوری با یولی ادلشتاین رئیس کمیته روابط خارجی و دفاعی کنست رژیم صهیونیستی و رام بن باراک معاون کنست که به آذربایجان سفر کرده اند دیدار کرد. جورج دیک، سفیر رژیم صهیونیستی در آذربایجان در توییتر خود این خبر را اعلام کرد.

مرکز مطالعات آذربایجان