💢بررسی افتتاح کنسولگری جمهوری آذربایجان در اقلیم کردستان عراق

59


💢بررسی افتتاح کنسولگری جمهوری آذربایجان در اقلیم کردستان عراق


⭕️ رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار کاردار سفارت جمهوری آذربایجان در عراق پیرامون بهبود روابط میان طرفین بحث و تبادل نظر کرد.

مرکز مطالعات آذربایجان